Het speelveld

 

Badminton kan op meerdere manieren gespeeld worden. Zo is er het enkelspel en het dubbelspel voor zowel mannen als vrouwen. Ook het gemengd dubbel of de mix is een speltype, Het spel vindt plaats op het badmintonveld en is voor dubbel- en enkelspel verschillend.

 

Bij het dubbelspel is het veld breed en lang. Geldig zijn de buitenste zijlijnen en de buitenste achterlijnen, behalve bij opslag. Het servicevak is breed maar kort en wordt begrensd door de voorste servicelijn.

 

Bij het enkelspel is de binnenste zijlijn geldig en de achterste lijn. Het servicevak is smal maar lang en wordt begrensd door de voorste servicelijn.


Het aardige van badminton is dat men een net heeft gespannen om het elkaar een beetje lastig te maken. Het net mag tijdens het spel niet worden aangeraakt. Gebeurt dat wel, dat is het een punt voor de tegenstander of gaat de servicebeurt voorbij. Ook mag het racket mag niet over het net komen. Alleen in de slagbeweging mag bij het "doorslaan" het racket over het net komen.