Contributie

Helaas is het zo dat ook deze vorm van vrijetijdsbesteding niet zonder een jaarlijkse bijdrage kan worden georganiseerd. Zo zijn de vaste kosten voor de zaalhuur en verbruiksmaterialen afgezet tegen het aantal leden, bepalend voor de hoogte van de jaarlijkse contributie.

De contributie voor het seizoen 2019-2020 bedraagt € 130,-. Het lidmaatschap geldt voor een periode van minimaal een seizoen (augustus t/m juni). Tijdens deze periode kan er in principe elke week (m.u.v. feestdagen) gespeeld worden. Dus ook tijdens de schoolvakanties gaan de speelavonden gewoon door.

Degenen die zich aanmelden in de periode augustus t/m oktober betalen de volledige contributie. Voor een lidmaatschap dat in november of later begint wordt de hoogte van de contributie evenredig aangepast.